Bliek van Waardering naar de bruggenbouwers KLIK Gorinchem

Op vrijdag 17 mei reikte de ChristenUnie de Bliek van Waardering uit aan de vrijwilligers van
KLIK Gorinchem. De Bliek van Waardering is een prijs die wordt uitgereikt aan Gorinchemmers die met hun werk de stad leefbaarder maken. 

Op vrijdag 17 mei reikte de ChristenUnie de Bliek van Waardering uit aan de vrijwilligers van
KLIK Gorinchem. Deze organisatie legt de verbinding tussen stadsgenoten met en zonder
een migratieachtergrond. Dit doen ze door het organiseren van veel verschillende
activiteiten, zoals fietslessen, maaltijden, sportavonden en praatgroepen. Raadslid Maarten
de Pagter reikte de prijs uit met de woorden: “KLIK Gorinchem is een aanjager van de
verbinding. Ze zijn een van de belangrijkste Gorinchemse organisaties als het gaat om het
aanspreken van mensen met een immigratieachtergrond. KLIK bouwt bruggen tussen
verschillende culturen vanuit hun christelijke identiteit. Hun werk is belangrijk en zeer
gewaardeerd.”

Bijzonder was de toespraak van kandidaat Europarlementariër Erwin de Pagter, familie van
Maarten de Pagter. Hij sprak over het unieke werk van de ChristenUnie in Europa, ook met
betrekking tot migratie.

ChristenUnie Gorinchem blijft doorgaan met het uitreiken van de Bliek van Waardering.
Daarvoor zijn wij op zoek naar superverbinders die de stad leefbaarder maken. Kent u zo’n
superverbinder die in het zonnetje mag worden gezet? Nomineer die persoon op
www.bliekvanwaardering.nl!